Kari Loe Hjelle

Stilling

Dekan, Museumsdirektør

Tilhørighet

Forskning

Mitt fagområde er pollenanalyse og vegetasjonshistorie med bakgrunn i botanikk og bl.a. arkeologi. Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvordan menneskelig aktivitet gjennom tid har endret vegetasjon, biodiversitet og landskap, og mine forskningsinteresser spenner over et bredt spekter.

Eksempler på forskningsfelt:

  • Sammenhenger mellom dagens vegetasjon og pollendeposisjon for å kunne gjøre kvantitative rekonstruksjoner av vegetasjonen i tidligere tider
  • Metodiske forhold som påvirker estimat av pollenproduksjon som brukes i rekonstruksjonsmodeller
  • Landskapsrekonstruksjoner på ulike romlige skalaer
  • Introduksjonen av jordbruket og utviklingen av kulturlandskap med innmark og utmark
  • Forståelse av forhistorien for forvaltningen av naturmiljø
  • Mat, matproduksjon og handel i forhistorisk tid og middelalder

Forskningen er basert på feltanalyser av dagens vegetasjon og pollenprøver fra vannsedimenter, myrer og arkeologiske kontekster. Jeg samarbeider bl.a. med arkeologer i forbindelse med forvaltnings- og forskningsprosjekt og er ansvarlig for Universitetsmuseets paleobotaniske materiale fra arkeologiske utgravninger, som kan brukes i forskning. Jeg har et bredt internasjonalt nettverk, spesielt innenfor bruken av landskapsrekonstruksjonsmodeller.

Jeg kan tilby MSc- og PhD-oppgaver innenfor forskningsfeltene mine.

Formidling

Jeg formidler mitt fagområde og min forskning gjennom trykte og sosiale medier, foredrag og utstillinger ved Universitetsmuseet i Bergen.

Sammen med osteolog Anne Karin Hufthammer er jeg faglig ansvarlig for utstillingen "Pollen og bein" som nå står i Naturhistorie, Muséplassen 3.  

Jeg var faglig ansvarlig for utstillingen Pollen - så lite - så stort som ble vist ved Naturhistorisk museum/Universitetsmuseet i Bergen fra 2008 til museet stengte for rehabilitering i 2013. Deler kan fortsatt sees som nettutstilling.

 

Undervisning

Jeg underviser i emnene:

BIO250 Paleoøkologi

BIO260 Kulturlandskapa i Norden

ARK101/102/103/104 Arkeologiemner - Introduksjonsforelesning om botanikk og arkeologi

Publikasjoner

Tre av mine siste publikasjoner:

Hjelle, K.L., Overland, A., Gran, M.M., Romundset, A., Ystgaard, I., 2022. Two thousand years of landscape - human interactions at a coastal peninsula in Norway revealed through pollen analysis, shoreling reconstruction, and radiocarbon dates from archaeological sites. Frontiers in Ecology and Evolution. DOI 10.3389/feco.2022.911780

Bergsvik, K.A., Darmark, K.-K., Hjelle, K.L., Aksdal, J., Aastveit, L.I., 2021. Demographic developments in Stone Age coastal western Norway by proxy of radiocarbon dates, stray finds and palynological data. Quaternary Science Reviews. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.106898

Hjelle, K.L., Halvorsen, L.S., Prøsch-Danielsen, L., Sugita, S., Paus, A., Kaland, P.E., Mehl, I.K., Overland, A., Danielsen, R., Høeg, H.I. & Midtbø, I. 2018. Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: the importance of human impact. Journal of Vegetation Science 29, 404–415. http://doi.org/10.1111/jvs.12626

 

Eksempler på publikasjoner fra mine PhD- og masterstudenter:

Fjordheim, K., Moen, A., Hjelle, K.L., Bjune, A.E. & Birks, H. 2018. Modern pollen-vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology 251, 14–27. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2018.01.001

Halvorsen, L.S. & Hjelle, K.L. 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports 13, 682–696. doi:10.1016/j.jasrep.2017.05.011

Mehl, I.K. & Hjelle, K.L. 2016. From deciduous forest to open landscape – application of new approaches to understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany 25(2), 153–176. doi:10.1007/s00334-015-0539-6

Natlandsmyr, B. & Hjelle, K.L. 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management 372, 78–92. doi:10.1016/j.foreco.2016.03.049

Overland, A. & Hjelle, K.L. 2009. From forest to open pastures and fields: cultural landscape development in western Norway inferred from two pollen records representing different spatial scales of vegetation. Vegetation History and Archaeobotany 18, 459–476. doi:10.1007/s00334-009-0225-7

Vitenskapelig artikkel
Rapport
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig bok
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig artikkel
Museumsutstilling
Intervju
Poster
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Fagbok
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Fagartikkel
Leksikonartikkel
Annet
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

HACIER: Human, Agricultural, and Climatic impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleo-biological datasets (2014-2017). Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014, 7F14208-HACIER

DYLAN: How to manage dynamic landscapes? Management and conservation of upland Landscape Conservation Areas (LCA) in Norway (2009-2011). Reseach Council of Norway, Miljø 2015.