Karin Monstad

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

NORCE Norwegian Research Centre AS

Forskning

 Main research interests

* Health Economics
* Family Economics
* Programme Evaluation

 

Publikasjoner
Rapport
Faglig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

INTERNATIONAL PUBLICATIONS
Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment (2008). Scandinavian Journal of Economics 110(4), 827-852. With Carol Propper and Kjell G.Salvanes.

Essays on the Economics of Health and Fertility (2007). Disseration, The Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Economics. www.bora.nhh.no

PUBLICATIONS IN NORWEGIAN
Låg fertilitet blant dei høgt utdanna: Teoretiske forklaringar og internasjonal empiri (2008). Samfunnsøkonomen 62(3), s. 36-46.

"Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn".
Kapittel 13 i Et helsevesen uten grenser?, redigert av Kjell Haug, Oddvar Kaarbøe og Trond Olsen, Cappelen Akademisk Forlag, mai 2009. Med Astrid Grasdal.

WORK IN PROGRESS

  • Equity in the use of physician visits in Norway - Changing patterns over time? HEB Working Paper 11/08. With Astrid Grasdal.
  • Socio-economic differences in treatment intensity in GP practise. HEB Working Paper 17/09. With Roar Gjelsvik and Tor Helge Holmås.
  • Social Interaction in Fertility Behaviour. With Carol Propper and Kjell G.Salvanes

 

Prosjekter