Katharina Wolff

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for samfunnspsykologi

Forskergrupper

Forskning
  • Kognitiv psykologi
  • Beslutningstaking
     
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Leder
Faglig kapittel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Intervju tidsskrift
Poster
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse
  • Prediktorer for ønsket om gentesting
  • Holdninger til videre formidling av genetisk informasjon blant allmennheten og eksperter