Katie Anders

Stilling

Seniorrådgiver , Seksjon for eksternfinansiering

Tilhørighet

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Arbeid

Ekstern forskningsfinansiering/søknadsstøtte

  • Informasjon om og mobilisering mot EU's rammeprogram Horizon 2020/Horizon Europe
  • Lokal kontaktpunkt (LCP) for European Research Council (ERC) Grants & Cluster 3: Civil Security for Society; Innovative Health Initiative; EDCTP; 3rd Health Programme
  • Individuell søknadsstøtte (EU: alle programmer; NFR: store satsninger)