Keld Hyldig

Stilling

Professor, teatervitenskap

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Anmeldelse
Leder
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi
Fagartikkel
Doktorgradsavhandling
Brosjyre
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Intervju
Annen presentasjon
Rapport
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin