Kjell-Morten Myhr

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Multippel Sklerose

Publikasjoner
Brev til redaktøren
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Poster
Kronikk
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Short communication
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leserinnlegg
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin