Kjetil Berg Henjum

Stilling

Professor , tysk språk

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Publikasjoner
Faglig foredrag
Annen presentasjon
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Innledning
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Annet
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin