Kristin Kalvik

Stilling

Administrasjonssjef, Geofysisk institutt

Tilhørighet

Forskergrupper

Arbeid
  • Leder av instituttadministrasjonen
  • Koordinering av budsjett-/økonomi-, forsknings-, personal- og studieadministrasjon
  • Sekretær for instituttrådet
Utdanning
  • Cand.polit. Naturgeografi, paleoklima/sedimentologi