Kristine Lysnes

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Matematisk institutt

Arbeid
 • Bachelorprogrammene i Matematikk, Matematikk for industri og teknologi og Statistikk og data science
 • Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse
 • Masterprogrammene i Matematikk, Anvendt og beregningsorientert matematikk og Statistikk
 • Studieveiledning
 • Semesterstart
 • Tilrettelegging for studenter
 • Timeplanlegging
 • Utveksling
 • Sekretær for Programstyret ved Matematisk institutt
 • Sekretær for Rekrutteringsutvalget ved Matematisk institutt
 • UiB-kontaktperson for Ent3r
 • Støtte for grunnundervisning
 • Ansette gruppeledere/studentassistenter
 • Webkontakt
 • Brannansvarlig 
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin