Kundan Kumar

Stilling

Professor

Tilhørighet

Matematisk institutt

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Dokumentar
Programvare
Leder
Poster
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Rapport
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin