Lars Andreas Akslen

Stilling

Professor , Leder for CCBIO

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Forskning

Akslen er en sertifisert spesialist i kirurgisk patologi og leder forskningsgruppen Tumor Biology Research Group (etablert i 1995) ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen. Siden 2013 har Akslen vært senterleder for Centre for Cancer Biomarkers CCBIO. Akslens gruppe og CCBIO arbeider med translasjonell kreftforskning med fokus på nye kreftmarkører og målrettet behandling og særlig mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Gruppen har prosjekter på ulike kreftformer, som brystkreft, ondartet melanom, prostatakreft og gynekologisk kreft. Gruppen kombinerer studier av humane tumorprøver med eksperimentelle celle- og dyremodeller. Det overordnede målet er å finne nye biomarkører som kan hjelpe oss til å forutse hvordan aggressive svulster vil utvikle seg og dermed bedre kunne skreddersy behandling.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Short communication
Poster
Vitenskapelig foredrag
Errata
Oppslagsverk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig kapittel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Kronikk
Forord
Faglig foredrag
Brev til redaktøren
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leserinnlegg
Leder
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin