Leif Ove Larsen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Mine forskningsinteresser er særlig rettet mot medienes samfunnsmessige og kulturelle betydninger, med særlig vekt på medienes plass og rolle i demokratiske samfunn. Innenfor dette brede interessefelt, er det mulig å peke på tre røde tråder i min forskning: humor og komedie i norsk film- og fjernsynshistorie; journalistikk generelt og kulturjournalistikk spesielt; og offentlighetshistorie og -teori. Interessen for film- og tv-historie ble vekket allerede i hovedoppgaven om reklamefilmens sosialhistorie og deretter en doktoravhandling om den romantisk komedie som moderniseringsagent på 1950-tallet. De siste tyve årene har jeg studert utviklingen i norsk kulturjournalistikk, både gjennom historiske studier, kulturjournalistikkens møte med det digitale og i et nordisk komparativt prosjekt (2017). Offentlighetsforskning har stått sterkt i fagmiljøet mitt ved UiB, og nådde et høydepunkt med det internasjonalt unike storverket "Allmenningen. Historien om norsk offentlighet" (2017), hvor jeg blant annet skrev kapitlet om offentligheten under andre verdenskrig (illegal presse, propganda). De siste årene har jeg også vært opptatt av innovasjon, og særlig betydningen av samspillet mellom akademia og mediebransjen. I 2022 er jeg i gang med en studie av hvordan dette sampillet foregår i europeiske medieklynger, med sikte på økt forståelse av det som gjerne kalles økosystemer for innovasjon innenfor ulike universitetssystem og politiske kulturer.

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Lærebok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Cristin

Noen nyere publikasjoner:

 

Innovasjon

Ana Milojevic og Leif Ove Larsen (2024): "Media-Tech Companies as Agents of Innovation: From Radical to Incremental Innovation in a Cluster" i Media and Communication vol 12. Special issue: Unpacking Innovation and the Locus of Change. http://doi.org/10.17645/mac.7501

 

Film / TV

To kapitler i Helset og Moseng (red): Norsk Film A/S. En kulturhistorie (2020), begge sammen med Ane Tryggeseid:

  • "Et vaklende kulturpolitisk instrument" (om Norsk Film A/S 1950-1965), og
  • "Prestisjeprosjektet som nesten veltet Norsk Film A/S. En produksjonsstudie av Hans Nielsen Hauge (Kåre Bergstrøm 1961)"

"New Voices, New Stories: Migrant Cinema and Television in Norway" in Bondebjerg, Redvall & Higson (eds): European Cinema and television. Cultural Policy and Everyday Life (2015)

"Avant-garde comedy and populism: the star image of comedian Rolv Wesenlund" in S´Tytti Soila (ed): Stellar Encounters. Stardom in Popular European Cinema (2009)

"Lystige Spor: Leif Juster som biografisk utfordring" i Brinch & Gjelsvik (red): Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver (2009)

 

Journalistikk

To artikler i Nete Nørgaard Kristensen & Kristine Riegert (red): Cultural Journalism in the Nordic Countries (2017):

  • "Cultural rebels, Popular Journalism and Niche Journalism in Norway", sammen med Jan Fredrik Hovden og Silje Nygaard
  • "What is Cultural News good for? Finnish, Norwegian and Swedish cultural journalism in public service organisatsions", sammen med Heikki Hellman, Kristina Riegert, Andreas Widholm & Silje Nygaard

"The Future of Interpretative Journalism" i Eide, Sjøvaag & Larsen (eds): Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations (2016)

"Kultur på nett og brett" i Eide, Larsen & Sjøvaag (red): Kultur på nett opg brett. Journalistikk i forandring (2012)

 

Offentlighetsforskning

"1940-1945: Erfaringer med det totalitære" kap.6 i Jostein Gripsrud (red): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet (2017)

"Documentary in a Culture of Clearance: A Study of Knowledge of and Attitudes Toward Copyright and Fair Use among Norwegian Documentary Makers" in Popular Communication (no 1:2010)