Liliia Oprysk

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Opphavsrett

Immaterialrett

Personvern

IT-rett

Konsumentrett

Undervisning

Jeg underviser og veileder innenfor

  • Immaterialrett
  • Personvern
  • Digitalt innhold og beskyttelse av forbrukere

Emneansvarleg

Høst 2022

JUS260-2-B Opphavsrett

DIGI113 GDPR og personvern (sammen med Malgorzata Cyndecka)

Vår 2023

JUS277-2-C EU Copyright Law

JUS277-2-B International Copyright Law

DIGI113 GDPR og personvern (sammen med Malgorzata Cyndecka)

JUS260-2-B Opphavsrett

Publikasjoner
Faglig foredrag
Leder
Vitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Erfaring

Gjennom yrkeserfaring fra både akademisk sektor og næringsliv har jeg tilegnet meg en bred kompetanse innenfor IT-rett og IT-management.

Mitt vitenskapelige arbeid fokuserer på ulike rettslige aspekter ved teknologi og dens innføring, og kompletteres med praktisk erfaring innenfor IT-compliance, kontraktstyring og IT-drift.

Vitenskapelige stillinger:

2021-nå: Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2020: Postdoktor, Max Planck Institute for Innovation and Competition, München

2016-2019: Forsker i IT-rett, Universitetet i Tartu

2017-2019: Gjesteforsker

  • Max Planck Institute for Innovation and Competition, München, 2017-2018, 2019, 2021
  • Institute for Information Law (IViR), Universitetet i Amsterdam, 2017
  • Swedish Law and Informatics Research Institute, Stockholms Universitet, 2017
  • Universitetet i Oslo, 2018

 

Utdanning:

2020 PhD, Universitetet i Tartu (Estland)

2016 MA i jus og teknologi, Tallinns tekniske universitet (Estland)

2013 MA i internasjonal rett, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)

2012 BA i internasjonale relasjoner og rett, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)

 

Næringslivserfaring:

2020-2021: IT Compliance Manager, PwC Deutschland

2014: Kontraktsspesialist, Itera ASA

2011-2014: Incident, Problem and Change Management, EVRY Sverige AB