Lill Haukanes Best

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Undervisning
Har rettleia masterstudentar med barnerettslege problemstillingar og underviser i faget Arve- og familierett (https://www.uib.no/emne/JUS112).
Publikasjoner

Publikasjonar:

  • Barnet si prosessuelle stilling i barnevernsaker – særleg om omgrepsbruken, Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 2 s. 188–200.
  • Helsetenester i barneverninstitusjonar (utgreiing for Bufdir), saman med Karl Harald Søvig, UiB 2016. Sjå fulltekst her
Vitenskapelig artikkel
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin