Linling Chen

Stilling

Seniorrådgiver, Assistent til Prof. Eystein Jansen, Vise-President i European Research Council

Tilhørighet

Arbeid

Please visit the English website.

Undervisning

Please visit the English website.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Sammendrag/abstract
Populærvitenskapelig foredrag
Short communication
Rapport
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Andre aktiviteter

Please visit the English website.

Kvalifikasjoner

Please visit the English website.