Lise Øen Jones

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning
  • Voksnes læring
  • Fengselsopplæring
  • Lese- og skrivevansker hos voksne
  • Motivasjon og mestring
  • Digital kompetanse i skolen
Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Programledelse
Poster
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Kronikk
Vitenskapelig monografi

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin