Liv Heidi Ekre

Stilling

Førstekonsulent , studiekonsulent kunst og design

Tilhørighet

Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon Fakultet for kunst, musikk og design

Arbeid
  • Studiekonsulent/studieveileder
  • Ansvar for studenthenvendelser og informasjon tilknyttet utdanningsløp på bachelor- og masterprogrammene for kunst og design
  • Ansvar for mentorprogrammet ved fakultetet
  • Koordinator for velkomstuken/studiestart ved fakultetet
  • Fakultetets representant i UiBs Nettverk for universell utforming og tilrettelegging
  • Fakultetets representant i UiBs Nettverk for studentinformasjon
  • Læringsmiljøkontakt ved fakultetet
  • KUSK-koordinator ved fakultetet