Lucas Matias Jeno

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for pedagogikk

Forskergrupper

Forskning

Lucas M. Jeno er Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen. Jeno forsker på hvordan motivasjon tilrettelegges, og hvordan motivasjon igjen påvirker læring, frafall og psykologisk velvære.

Jeno´s interesse for motivasjon har pågått siden Bachelor avhandlingen hans, og hans interesse og tilnærming har blitt utarbeidet og vokst konvergent. Jeno begynte å forske på hvordan læreres motivasjonsstiler påvirker elevenes motivasjon og læring (BSc- og MSc-avhandlinger), og videre til å undersøke ulike faktorer som bidrar til studentenes autonome motivasjon (PhD-avhandling). I postdoc-prosjektet så Jeno på teknologiens rolle i motivasjon og læring. Nåværende forskningslinje omhandler longitudinelle effekter av motivasjon på studenters prestasjoner og frafall, og studenter psykologiske velvære- og læringsprosesser.

Jeno leder et UiB Humaniorastrategi-finanisert prosjekt hvor han undersøker lektorstudenters motivasjon, undervisningskvalitet, og frafall, samt et prosjekt som evaluerer Mentorordningen ved UiB. Jeno er også prosjektpartner i ett DIKU-prosjekt og ett NFR-prosjekt, der hans rolle er å anvende motivasjonsprinsipper og statistiske teknikker for å undersøke studentens motivasjon og læring. Jeno har tidligere vært Prosjektleder for DIKU-prosjektet "MOVUL: Mobilbasert læring som vurdering", der målet var å utvikle og teste et mobilbasert vurderingsverktøy for biologistudenter. 

Kommende prosjekter: Med internasjonale samarbeidspartnere undersøker vi hvordan eksperimentelle intervensjoner påvirker elevers ulike motivasjonelle og kognitive utfall. Med min PhD kandidat, undersøker vi hvordan studenters sosiale kontekst, motivasjon og personlighet over tid påvirker studenters frafall. Med mine Master-kandidater undersøker vi hvordan motivasjonsprofiler og mestring relaterer til studenters karakterer og interesser for studiene. Jeg har blitt bedt om å skrive to bokkapitler: 1) om motivasjon i høyere utdanning, og 2) om motivasjon og teknologi. Til slutt, et narrative litteraturgjennomgang som snart vil bli sendt inn, integrerer feltet mobil læring fra en motivasjonsperspektiv. Denne studien forventer jeg vil lede feltet mobillæring i årene som kommer på grunn av omfanget av studien, og dens nyskapende tilnærming.

Formidling

Jeg har totalt 13 populærvitenskapelige kronikker og intervjuer i media. I disse har jeg formidlet problemstillinger knyttet til: læring og motivasjon i høyere utdanning, utdanningsutvikling, studieteknikker for studenter under pandemien (https://www.vaergodmotdegselv.no/en/study-techniques), og hvordan man skal prestere før eksamen.

 

Jeg har også brukt min kompetanse i statistikk og læring for å evaluere og forbedre det nasjonale spørreskjemaet for studentevaluering, og har blitt invitert av NOKUT til å presentere mine forslag og anbefalinger (https://www.nokut.no/arrangementer/hoyere-utdanning/studiebarometeret--seminar/).

 

Til slutt, på sosiale medier (Twitter), sprer jeg forskning, metoder og prosjektaklevant informasjon for et pågående prosjekt (@ArtsApp1) og min egen forskning (@lucas_jeno).

Undervisning

Undervisning:

Jeg underviser i ulike emner i universitetspedagogikk som jeg har utviklet eller med-utviklet. Disse kursene inkluderer:

  • Smågruppeundervisning
  • Universitetspedagogikk for Ph.D-kandidater
  • Teambasert læring
  • Statistikk
  • Introduksjon til universitetspedagogikk
  • Studentmotivasjon

Veiledning

Jeg tilbyr veiledning for studenter i pedagogikk, motivasjon og læring, ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder. Se nedenfor for tidligere og nåværende studenter jeg veileder:

PhD-veiledning (*Hovedveileder)

Marius Ole Johansen* 2018-2023 

Oddfrid T. Kårstad Førland 2019-

Yuliia Sharapenko 2023-

Masterveiledning  (*Hovedveileder):

Brigt Roar Skeie* 2022-2024

Emilie Andreassen* og Andrea Roso Johansen* 2022-2023

Kjetil Grotle Rundereim* 2021-2022 i prosjektet "ArtsApp"

Sara Madeleine Kristensen* 2016-2017 i prosjektet "Veier til frafall"

Workshops:

Jeg tilbyr workshops i bruk av aktivlæring og teknologi for å støtte læring i undervisningen, og motivasjon.

 

Publikasjoner

All forskningen min er tilgjengelig på Google Scholar profilen min. Pågående prosjekter og pre-prints er tilgjengelig på min Open Science Framework side

Faglig foredrag
Kronikk
Intervju
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Vitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Rapport
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

 

Jeg samarbeider og leder flere prosjekter. Se nedenfor for en oversikt over nåværende og tidligere prosjekter:

 

DEVELOP: Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements. DIKU finansiert med 4 688 362 NOK. Prosjektnummer: ARB-2021/10151 (Prosjektperiode: 2022-2025). Rolle: Prosjektpartner

bioCEED: Senter for fremragende utdanning i biologi. NOKUT/DIKU-finansiert med 4 000 000 kroner i året (2014-2024). Rolle: Prosjektpartner

ArtsApp: Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for læringsarter. NFR-finansierte med 8 000 000 kroner. Prosjektnummer: 275681 (Prosjektperiode: 2018-2022). Rolle: Prosjektpartner

MOVUL: Mobilbasert læring som vurdering. DIKU-finansiert med 550 000 kroner. Prosjektnummer DIG-2020/10014 (Prosjektperiode: 2020-2022). Rolle: Prosjektleder

Motivasjonens rolle i å forklare lektorstudenters studiekvalitet og frafall. HF-prosjekt-finansiert med 341 000 NOK. (Prosjektperiode: 2022-2023). Rolle: Prosjektleder

Mentorordningen: Evalueringen av Mentorordningen ved UiB. (Prosjektperiode: 2022-2024). Rolle: Prosjektleder