Lydia Boyle

Stilling

Ph.d.-kandidat, DIPH.DEM prosjekt med midler fra Helse Vest og Neuro SysMed

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Prosjekter

DIPH.DEM Studien

Nesten 90 % av personer med demens utvikler atferdsmessige og psykologiske symptomer (BPSD) som apati, agitasjon, smerte og søvnforstyrrelser. Forskning viser at data innhentet fra kartlegging av fysiske, mentale og sosiale aktiviteter fungerer som markører for kliniske tilstander, inkludert BPSD. Bruken av sensorteknologi (for eksempel smartklokke) hos personer med demens er fortsatt ikke undersøkt. Det er derfor hensiktsmessig å undersøke om digitale data kan øke objektiviteten i å måle aktivitet og symptomendringer gjennom sykehjemsoppholdet/på sykehus.

Aktivitet og symptomendringer hos personer med demens - DIPH.DEM-studien | Senter for alders- og sykehjemsmedisin | UiB