Mahaut Diane Marie Stéphanie de Labroue de Vareilles Sommières

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Forskningsrådgiver og administrativ prosjektleder (2018-)

Som forskningsrådgiver er min oppgave å støtte forskerne ved Geofysisk institutt og Bjerknessenter for klimaforskning i å tiltrekke seg forskningsmidler, både fra norske og internasjonale kilder. Dette inkluderer å holde seg oppdatert på relevante finansieringskilder, gi kurs i søknadsskriving, gi råd og korrekturlesning på individuelle søknader, og gi råd om karriereutviklingsplaner for unge forskere.

Som prosjektleder er jeg i hovedsak ansvarlig for den daglige administrasjonen og kommunikasjon av Bjerknes klimavarslingsprogram, som mottar midler fra Trond Mohns stiftelse (https://bcpu.w.uib.no/). Jeg bistår også i andre prosjekter på punktlig basis. For en mer detaljert beskrivelse av type oppgaver, vennligst se den Engelske siden. Takk!

Administrativ prosjektleder (2014 - 2018)

Daglig ledelse av nasjonalt (NFR) og internasjonalt (EU, Nordforsk) finansierte vitenskapelige forskningsprosjekter. Mer detaljert informasjon om oppgavene på den Engelske siden.

Undervisning

Detaljert informasjon finnes på den Engelske nettsiden.

Årlige undervisningsoppdrager:

 • Bjerknes Proposal Writing Class (2019 - )
 • CHESS 2-day workshop on "From idea to project: Writing successful project proposals" (2019 - )
 • GEOF301 Masters Class on  "Writing a sales pitch - Presenting your own idea" (2020 - )

Engangsundervisningsoppdrager

 • Desember 2019: UiB OPP2 kurs for forskningsrådgivere om å arranjere søknadsskrivekurs.
 • July 2011: som PhD student, foreleste jeg med andre kollegar, et 3-dagers kurs om «Fra 2-dimensjonal gelelektroforese til proteinidentifikasjon ved massespektrometri», ved CCMAR, Universidade do Algarve, Portugal.
 • 2005-2007: som student på universitetet, ga jeg privat støtteundervisning til Videregående studenter for å forberede seg til nasjonale eksamener i biologi og fysikk.
Publikasjoner
Prosjekter
 • TMS prosjekt Bjerknes Klimavarslingsprogram (Bjerknes Climate Prediction Unit. https://bcpu.w.uib.no/ ) Administrativ Prosjektleder. Jeg bistår også konsortium med søknader om nye forskningsprosjekter og administrasjonen av innvilget.
 • EU H2020 project TRIATLAS - SOUTH AND TROPICAL ATLANTIC CLIMATE-BASED MARINE ECOSYSTEM PREDICTION FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT. https://triatlas.w.uib.no/ Administrativ Prosjektleder i løpet av søknadskrivingsfase og "grant preparation phase".
 • EU FP7 project PREFACE - Enhancing prediction of Tropical Atlantic climate and its impacts. www.preface-project.eu Administrativ Prosjektleder
 • NordForsk project GREENICE - Impacts of sea-ice and snow cover changes on climate, green growth and society. www.greenice.no Administrativ Prosjektleder
 • NFR (NorKlima) project EPOCASA - Enhancing seasonal-to-decadal prediction of climate for the North Atlantic sector and Arctic. www.epocasa.no Administrativ Prosjektleder