Margareth Hagen

Stilling

Rektor

Tilhørighet

Rektoratet

Forskergrupper

Publikasjoner
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Oversatt kapittel
Faglig kapittel
Fagbok
Vitenskapelig kommentarutgave
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin