Margareth Hagen

Stilling

Rektor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig kapittel
Oversatt kapittel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Fagbok
Vitenskapelig kommentarutgave
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin