Maria Teresa Bezem

Stilling

Rådgiver , prosjektkoordinator for Synoptic Arctic Survey (SAS) og Arctic PASSION

Tilhørighet

Geofysisk institutt

Forskergrupper

Arbeid

Nåværende arbeid er å koordinere prosjekt som kartlegger klimaendringer i Arktiske strøk. Den globale oppvarmingen er ekstra tydelig i Arktis hvor temperaturen stiger raskest og isen smelter. Synoptic Arctic Survey (SAS) er et forskerdrevet initiativ som kartlegger viktige parametre i det arktiske havet for å etablere referansepunkt og kunne evaluere status for klimaendringene. Dette krever koordinering av nasjonalt-finansierte tokter og ekspedisjoner med ulike forskningsfartøy, god kommunikasjon og planlegging, og et system for deling av forskningsdata. En viktig del av arbeidet er også promotering overfor interessenter (befolkningsgrupper i Arktis, miljøorganisjoner m.m.) og beslutningstakere. Arctic PASSION er et EU Horizon 2020 prosjekt med mål å utvikle og implementere et observasjonssystem i Arktis til nytte for befolkningen, forskning, industri og beslutningstakere. Observasjonssystemet utvikles som et sett med varslingstjenester for mengde forurensing, permafrost, isdekke, risiko for skogbrann osv.

Tidligere forskning er gjort ifm. doktorgradsarbeidet i nanomedisin. Doktorgradsprosjektet gikk ut på å funksjonalisere biologisk nedbrytbare nanopartikler med et enzym som heter tyrosin hydroksylase (TH). Dette enzymet katalyserer en reaksjon som er det hastighetsbestemmende steget i syntesen av dopamin. Dopamin er et signalstoff som brukes av nervecellene for å styre fordøyelse, humør og bevegelser. Parkinsons sykdom eller genetiske sykdommer kan føre til en mangel av TH og dermed mangler nervecellene også dopamin. Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en enzymerstatningsterapi for disse sykdommene ved hjelp av nanopartikler som bærer TH med seg. Nanopartikler kan generelt brukes til å levere legemidler til riktig sted i kroppen samtidig som det beskytter legemiddelet.

Formidling

 

 

 

Undervisning

BMED325: Cellulær biokjemi og nanobiokjemi, forelesning om nanopartikler i medisinsk forskning

FARM301 - del 4: Biokjemisk metodikk, klone og rense protein

MEDON1: Første semester medisin- og odontologistudiet, labøvelser i biokjemi (karbohydrater, aminosyrer, lipider, DNA, titrering...)

Publikasjoner
Kompetanse