Maria Vea Lund

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Avtalerett, tingsrett, personrett

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Avtalerett, tingsrett, arverett