Marie Steine von der Lippe

Stilling

Professor , religionsvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

Bio

Mine forskningsinteresser omfatter religion, ungdom og utdanning. Jeg har særlig jobbet med religionsfaget i skolen og religionsdidaktikk, og er interessert i kontroversielle spørsmål, medborgerskap, mangfold, fordommer, rasisme og politikk.

Jeg fullførte en PhD i religionsstudier ved Universitetet i Stavanger (2010), som del av et større internasjonalt prosjekt, «Religion in Education - a Contribution to Dialogue or a Factor of Conflict in Transforming Societies in European Countries» (REDCo), finansiert av EUs 6. rammeprogram. Fra 2012-2017 var jeg en del av det europeiske prosjektet «Religion and Dialogue in Modern Societies» (ReDi), der jeg jobbet med hvordan norske skoler håndterte terrorangrepet som rammet Norge 22. juli 2011.

I 2018-2021 ledet jeg forskningsprosjektet «School as Opportunity», finansiert av Norges forskningsråd, med fokus på hvordan religiøse og etniske fordommer oppfattes og brukes blant unge i dag, og på utdanningens rolle for å forebygge av hatefulle ytringer og diskriminering. For tiden leder jeg forskergruppen «Forskning og undervisning om kontroversielle tema» ved UiB.

Siden 2019 har jeg vært styreleder for den internasjonale forskerskolen Religion, Values, Society (RVS), finansiert av Norges forskningsråd, og faglig rådgiver for Holbergprisens skoleprogram (2019-2023).

I mer enn tjue år har jeg arbeidet med religionsvitenskap og lærerutdanning, og har utviklet og undervist på alle nivåer i høyere utdanning. Jeg har også veiledet flere master- og doktorgradsprosjekter.

Mine publikasjoner omfatter artikler, kapitler og redigerte bøker og tidsskrifter. Fra 2018-2021 var jeg en av tre redaktører for DIN - tidsskrift for religion og kultur.

Utvalgte publikasjoner

Lippe, Marie von der (ed.). 2021. Fordommer i skolen: demokratiforståelse og forebyggende tiltak. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215037417-2021 

Ipgrave, Julia, Knauth, Thorsten, Körs, Anna, Vieregge, Dörthe & Marie von der Lippe (eds.). 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster: Waxmann Verlag. 

Lippe, Marie von der & Sissel Undheim (eds.) 2017. Religion i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Lippe, Marie von der Lippe. 2019. Teaching Controversial Issues in RE: The Case of Ritual Circumcision. British Journal of Religious Education. https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1638227 

Anker, Trine & Marie von der Lippe. 2019. Religion and conflicts: formatting religion in school. In Mjaaland, Marius (ed.). Formatting religion: Politics, Media, Education and Law. London: Routledge. 

Kittelmann, Karin Flensner & Marie von der Lippe. 2019. Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of safe space. Intercultural Education, 2019:1, https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1540102. 

Lippe, Marie von der. 2018. The right to be exempted: A discussion of the relationship between religion, law and education in Norwegian public schools. In Rydving, Håkan & Stefan Olsson (eds.). Religion, law and justice: Seven essays, p. 145–172. Oslo: Novus Forlag og Institutt for sammenlignende kulturstudier. 

Anker, Trine & Marie von der Lippe. 2015. Når terror ties ihjel. En diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 (2), 85–96.

Undervisning

DIDAREL 1, DIDAREL 2, RELDI 111, RELDI 112, RELDI 313, HRDID600

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Leder
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Kronikk
Forord
Multimediaprodukt
Anmeldelse
Fagartikkel
Faglig kapittel
Rapport
Doktorgradsavhandling
Lærebok
Fagbok
Oversatt kapittel
Poster
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Skolen som mulighetsarena: Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer. Norges forskningsråd, SAMKUL (2018–2021).

https://fordommeriskolen.w.uib.no

 

Tidligere internasjonale prosjekter:

Religion and dialogue in modern societies (ReDi), 2013–2017.

Religion in Education: A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming socities in Europe (REDCo), 2006–2009.

Kompetanse

Professor i religionsvitenskap med spesialisering i fagdidaktikk

PhD i religionsstudier/religionsdidaktikk