Marit Bakke

Stilling

Professor, Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin