Marit Stordal Bakken

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Digitale læremidler
Doktorgradsavhandling
Short communication
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Leserinnlegg

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin