May Aasebø Hauken

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bokkapitiler og bøker
  1. Hauken, M., Dyregrov, K. (2015): Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft. Bokkapittel i Haugland, B. og Gjesdal, S.(red) Familier i motbakke. Fagbokforlaget, Bergen
  2. Steinfeld, T., Hauken, M (2013): «Kreftomsorg i primærhelsetjenesten. Sluttrapport fra et 3‐årig prosjekt innen kreftomsorg og lindrende behandling i Askøy kommune». Skriftserie 1/2013, Betanien diakonale høgskole, ISBN 978-82-93203-04-9. https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/
  3. Hauken, M. (2018) «Rehabilitering i en helsefremmende kontekst» Kapittel i «Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis» Gammersvik, Larsen (red). Fagbokforlaget Bergen.
  4. Hauken, M: “Cancer rehabilitation of adolescents and young adults”. In Olsen, Pia Riis, Smith, Sam (Eds.) «Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer. Developing Knowledge, Competence and Best Practice». 2018. Springer International Publishing. DOI: 10107/978-3-319-97555- 9_2
  5. Hauken, M: «Prosjektutvikling i helsefagene. Lang - kort er bedre en kort -lang». 2019. Fagbokforlaget, Bergen. ISBN: 978-82-450-1908-7. (173 sider).