May Kristin Skjerlie

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Arbeid
  • Medisin 5-6 studieår: Studieveiledning, studieprogresjonssaker
  • Særoppgave medisinstudiet
  • Klagesaker eksamen
  • Studentlisenser og autorisasjoner
  • Vitnemål og Diploma Supplement