Mette Nåmdal Vesterhus

Stilling

Professor , Professor - Utdanningsleder

Tilhørighet

Klinisk institutt 2

Forskning

Mette Vesterhus er ansatt som professor ved UiB (100%) og er utdanningsleder ved K2. Som spesialist i fordøyelsessykdommer med spesiell interesse for leversykdommer, har hun en bistilling som overlege ved Haraldsplass diakonale sykehus. Forskningen hennes fokuserer på autoimmune leversykdommer, med særlig vekt på leverelastografi og biomarkører for fibrose, og for sykdomsaktivitet og prognose ved primær skleroserende cholangitt. Knyttet til forskningen, leder hun leverforskningsgruppen ved Haraldsplass, NoPSC Bergen Clinical Research Group, og er prosjektleder for ScandPSC - Strategic Prospective Scandinavian PSC Biobank & Cohort og Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer. For øvrig er hun er leder av Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) og medlem av NGFs Interessegruppe for leversykdommer, som bl.a. arrangerer det årlige Nasjonalt levermøte.

Undervisning
  • Leversykdommer (MED6, MED11, MED12; masterstudiet i ernæringsfysiologi)
  • Propedeutikk (MED5)
    • har ledet arbeidet med å revidere undervisningen i propedeutikk 2018-2020
Publikasjoner
Brev til redaktøren
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leder
Kronikk
Faglig foredrag
Poster
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
  • Strategic Prospective Scandinavian PSC Biobank (National PI)
  • Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer (PI)
  • Biomarkers of prognosis and disease activity in primary sclerosing cholangitis (Hovedveileder for PhD-prosjekt)