Michaël Marie

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Forskergrupper

Arbeid

Forskningsrådgiver 

• Støtte mot ulike finansieringskilder: Norges forskningsråd, EU Horisont2020, Kreftforeningen med flere.

• Søknadsstøtte: bistår de vitenskapelig ansatte i ulike prosesser rundt søknadsskriving.

• Mobilisering