Mihaela-Roxana Cimpan

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning
  • Biomaterialer, Biokompatibilitet
  • Nanomaterialer
  • Biologiske effekter til biomaterialer og nanomaterialer
  • Nanotoksikologi
  • Nanomedisin
  • Utvikling av nye metoder for å undersøke biologiske effekter av nanomaterialer
Undervisning

tannlegestudenter, tannpleierstudenter, spesialistkandidater, PhD kandidater, BSc og MSc studenter i Nanoteknologi og Nanovitenskap

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Intervju
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Hovedfagsoppgave
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

"A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials" NANoREG -finansiert av  FP7 European Framework Program on Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies (2013-2017) - Principal investigator v/UiB

“National initiative towards developing a common approach to the regulatory testing of manufactured nanomaterials” (NorNANoREG) – finansiert av Norsk forskningsråd, NANO2021 programmet (2014-2017) - Principal investigator v/UiB og task leder

“Self-navigated integrin receptors seeking "thermally-smart" multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRIguided anticancer treatments in "real time" personalized nanomedicine (GEMNS)” (2015 -2018) - finansiert av EuroNanoMed II, gjennom EC’s 7th Framework Programme - Principal investigator v/UiB og leder av norske deltakere

"Development of impedance-based non-invasive techniques for evaluating the biological effects of nanoparticles" (2013-2016) - finansiert av UH-nett Vest

“Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting breast cancer stem cells by a novel combination of epigenetic and anticancer drugs with gene therapy

(INNOCENT)” (2017-2020) - finansiert av EuroNanoMed II, gjennom EC’s 7th Framework Programme - Principal investigator v/UiB

"Science-based Risk Governance of Nano-Technology" (RiskGone) (2019-2023) - finansiert av HORIZON2020 (H2020-NMBP-13-2018 RIA, grant agreement nr. 814425) - WP co-leader

"Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays" (NanoBioReal) (2019-2022) - finansiert av Norsk forskningsråd, NANO2021 programmet - Coordinator

COST action "Nano2Clinic" - Partner

Kompetanse

PhD i Biomaterialer (2001), forskning, undervisning, veiledning, klinisk erfaring som instruktørtannlege og privatpraktiserende tannlege