Mikhail Barash

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for informatikk

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Faglig kapittel
Faglig foredrag
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin