Milfrid Tonheim

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

NORCE Norwegian Research Centre AS

Forskning

Beslutningsfatting i barnevernsaker

Fosterhjemplasseringer

Reintegrering av tidligere barnesoldater

Barns rett til deltakelse

Kommunikativ rasjonalitet

Undervisning
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Intervju tidsskrift
Faglig foredrag
Kronikk
Rapport
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Faglig kapittel
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Skivenes, M., & Tonheim, M. (2016). Improving the care order decision-making processes: Viewpoints of child welfare workers in four countries. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 40(2), 107-117.

Tonheim, M. (2014). Reintegrering av tidligere barnesoldater: Fra teori til praksis. Internasjonal Politikk, 72(4), 524–536.

Tonheim, M. (2014). Genuine social inclusion or superficial co-existence? Former girl soldiers in eastern Congo returning home. The International Journal of Human Rights, 18(6), 634-645.

Odden, G. & Tonheim, M. (2013). La route cahoteuse de la reintegration des filles ex-soldats dans l’Est du Congo, Paris: L’Harmattan.

Tonheim, M. (2012) ‘Who will comfort me?’ Stigmatization of girls formerly associated with armed forces and groups in eastern Congo. The International Journal of Human Rights, 16(2), 278–297.

Prosjekter

Current research project: "Unintended placement moves from foster care" (Anette Iversen, Milfrid Tonheim). Stiftelsen Wøyen (2016-2017).

Previous research project: “Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services – A Cross-Country Study of Decision-Making” (Marit Skivenes, Tarja Pösö, Jill Berrick, Jonathan Dickens, Anne-Mette Magnussen, Line Sørsdal, Milfrid Tonheim). The Norwegian Research Council (VAM) 2012-2016.