Na Liu

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Publikasjoner
Faglig kapittel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin