Nataskja-Elena Kersting Lie

Stilling

Postdoktor, Postdoktor

Tilhørighet

Forskning

Jeg har erfaring med kvalitativ forskning og systematiske litteraturoversikter. Aktuelt jobber jeg med NORHJELP-studien (Norsk Sorghjelp Studie), et 3-årig forskningsprosjekt som belyser den psykososiale oppfølgingen av etterlatte foreldre ved brå og uventet død. Målet med prosjektet er å belyse etterlatte foreldres hjelpebehov ved brå død, og i hvilken grad hjelpebehovet samsvarer med hjelpetilbudet de har fått i kommunen rett etter dødsfallet og over tid. 

Se også beskrivelsen på SFK sine nettsider: Pågående prosjekter: Psykososial oppfølging ved brå, uventet og voldsom død

og Lub sin omtale av prosjektet: Får foreldre som har mistet barn den hjelpen de trenger?

Min tidligere forskning innebærer undersøkelser av kreftpasienter sine erfaringer; kreftkoordinatorer; psykososial oppfølging av kreftpasienter og pårørende i kommunen; koordinering av helsetjenester; effekt av kreftrehabiliteringstilbud; og nasjonale helseindikatorer. Jeg er interessert i tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, helsetjenesteforskning, global helse, psykososial omsorg, eldreomsorg. Jeg er også utdannet veileder, med stor interesse for ressursorienterte tilnærminger.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner

 • Lie, N. E. K., Solvang, P. K., & Hauken, M. A. (2019). “A limited focus on cancer rehabilitation” — A qualitative study of the experiences from Norwegian Cancer Coordinators in Primary Health Care. European Journal of Cancer Care. Doi:10.1111/ecc.13030
 • Lie, N.E.K. (2018). Providing Patient-Centered and Coordinated Care: A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Enacting Their Role in Primary Health Care. (Doctoral dissertation). https://hdl.handle.net/10642/6563
 • Myrhaug, HT, Mbalilaki, JA, Lie, NEK, Hansen, T & Nordvik, JE (2018). The effects of multidisciplinary psychosocial interventions on adult cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Disability and rehabilitation. Doi: 10.1080/09638288.2018.1515265 Lie N-EK,
 • Solvang PK, Hauken MA (2018). From challenges to resources-A qualitative study of cancer coordinators’ experiences with barriers and facilitators for enacting their system-focused tasks. Cancer Nursing. Doi: 10.1097/NCC.0000000000000617
 • Lie, NEK, Hauken, MA & Solvang, PK (2017). Providing Coordinated Cancer Care — A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing. Doi: 10.1097/NCC.0000000000000504 Lie, NEK, Hauken, MA & Larsen, T (2017). Coping with changes and uncertainty: A qualitative study of young adult cancer patients’ challenges and coping strategies. European Journal of Cancer Care. Doi: 10.1111/ecc.12743
 • Lie, N.E.K. (2013). "Fight or Flight?" Norwegian Young Adult Cancer Survivors' Experiences of Coping with Cancer. (Master thesis). http://bora.uib.no/handle/1956/7249

Rapporter og notater:

 • Haugen, A., Holme, T., Håvik, B., Lie, NEK., Landøy, A., Osland, SA., Rutledal, LP, Ørnes, H. & Pedersen, SH. (2021). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020. (Diku Rapportserie 7/2021). https://diku.no/rapporter/dikus-rapportserie-07-2021-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2021
 • Berg, R.S., Haugen, A., Lanested, J., Lie, N.E.K., Pedersen, S.H., Pedersen, V., Røst, T.H., Wiborg, A. & Ørnes, H. (2020). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020. (Diku Rapportserie 3/2020). https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-03-2020-tilstandsrapportfor-hoeyere-utdanning-2020
 • Hansen, K., Haugen, A. & Lie, N.E.K. (2020). Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Internasjonale perspektiv. (Diku Rapportserie 1/2020). https://diku.no/rapporter/dikus-rapportserie-1-2020-samarbeid-mellom-hoeyere-utdanning-ogarbeidsliv-internasjonale-perspektiv
 • Lie, Nataskja & Kolbu Jacobsen, Terje. (2020). Etablering av mentorordninger. En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling. (Diku notatserie 01/2020) https://diku.no/content/download/2869/file/Notat%20mentorordninger.pdf

Presentasjoner/Seminarer

 • Blogginnlegg: Lie NEK (2018). Author on call. Bloggentry on Providing Coordinated Cancer care. Cancer Nursing. Retrieved from: https://journals.lww.com/cancernursingonline/blog/authoroncall/pages/post.aspx? PostID=60
 • Seminarinnlegg/undervisning: OsloMet, Videreutdanning i sykepleie: 2018-09, emne: Unge med kreft.
 • Konferansepresentasjon, Kreftforeningen: Oslo, Norway: 2017: Kreftkoordinatorer i norske kommuner
 • Seminarinnlegg/undervisning: Canberra, Australia: 2016-10: Cancer Coordinators in Norway - How do they work to provide patients with coordinated care in the municipalities?
 • Konferansepresentasjon, Canberra, Australia: 2016-10: Joining up resources for health - An an investigation into cancer coordinators' role in creating salutogenic municipal settings for cancer
 • Konferansepresentasjon, Prague, Czeche: 2015-08: Cancer coordinators in Norway: bridging boundaries to create interdisciplinary professional networks in the field of cancer care.
 • Posterpresentasjon, Vestfold, Norway: 2013-06 Type: Living with cancer: How do young adult cancer patients cope with the disease?