Nello Blaser

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskinga mi fokuserer på topologiske metodar i statistikk og maskinlæring. Topologisk dataanalyse handlar om analyse av dataform. Forskinga mi inneber effektiv koding av data til simplisielle kompleks (topologisk representasjon og sparsifikasjon), validasjonsmål for urettleia persistent homologi og effektive vektorrepresentasjonar av persistent homologi. Eg nyttar òg metodane i biomedisin og geofysikk.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Fagartikkel
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

http://orcid.org/0000-0001-9489-1657