Nicholas Diakopoulos

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Fagbok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin