Oda Marie Heimli

Stilling

Ph.d.-kandidat , Ekstern stipendiat ved RKBU Vest

Tilhørighet

Det psykologiske fakultet

Forskning

Jeg er stipendiat i barnevern i forskningsgruppen ‘PACT - Pathways to Active Citizenship’ ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest. Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk og en mastergrad i barnevern fra før.

Mitt prosjekt
Tittel på mitt prosjekt er resiliens, helserelatert livskvalitet og utdanningsdeltakelse blant enslige mindreårige flyktninger. Disse temaene vil belyses gjennom følgende artikler:

Artikkel 1: Beskyttende faktorer assosiert med resiliens blant enslige mindreårige flyktninger.

Artikkel 2: Helserelatert livskvalitet for enslige mindreårige flyktninger.

Artikkel 3: Utdanningsdeltakelse blant enslige mindreårige flyktninger under tiltak fra barnevernet


Jeg vil benytte data fra studien ‘Veien til Selvstendighet’ (https://www.norceresearch.no/prosjekter/veien-til-selvstendighet-okt-kvalitet-pa-tjenestene-til-bosatte-enslige-mindrearige-flyktninger) i artikkel 1 og 2, mens jeg i 3. artikkel vil benytte registerdata fra Nasjonal utdanningsdatabase. Jeg vil i tillegg benytte data fra ‘ung@hordaland’ (https://www.norceresearch.no/prosjekter/barn-i-bergen) til kontrollgruppe i artikkel 1.


Finansieringskilde: Norges forskningsråd

 

Veiledere: Kristin Gärtner Askeland, Ingrid Kvestad og Tormod Bøe