Oda Ulven

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Doktorgradsprosjekt om spiseforstyrrelser og frafall fra behandling.  Vi ønsker å undersøke hvorfor så mange enten takker nei til eller velger å avslutte sin behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi håper økt kunnskap om tema kan bidra til et bedre behandlingstilbud.

Prosjekter

Faktorer som påvirker behandling og frafall fra spiseforstyrrelsesbehandling i spesialisthelsetjenesten

 Ved spiseforstyrrelser er det ofte en stor ambivalens og mye angst knyttet til å gjennomføre behandling. Det er en av de psykiske lidelsene som har høyest frafall fra behandling og der mange går lenge ubehandlet. Formålet med denne studien er å produsere kunnskap som kan hjelpe oss å forstå mer om frafall fra behandling for spiseforstyrrelser og å hjelpe å utvikle behandlingstilbudet slik at flere med spiseforstyrrelser får god hjelp. Studien består av flere deler, for å få utforske perspektivet til de sentrale aktørene i behandling av spiseforstyrrelser – pasient, behandler og fastlege. Det vil gjennomføres fokusgruppeintervju med behandlere og fastleger, individuelle intervju med personer som har valgt å avslutte behandling for spiseforstyrrelse før denne var fullført. Pasienter og fastleger vil i tillegg bli invitert til å fylle ut en anonym survey. Data fra det regionale registeret for behandling av spiseforstyrrelser vil også analyseres for å se på hvilke faktorer som predikerer frafall fra behandling, slik som samsykelighet, varighet av spiseforstyrrelsen, alvorlighetsgrad av sykdom og nettverk.

Varighet: 2020-2031

REK-nummer: ​55304

Samarbeidspartnere: Prosjektet gjennomføres av Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen og Avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Rådgivning om spiseforstyrrelser Bergen, Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NORCE og DPS-er i bergensområdet.

Finansiering: Studien er finansiert av Universitetet i Bergen og Helse Bergen via dobbelkompetanse (DK) PhD-stipend

Rolle: Phd.kandidat