Odd Harald Odland

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Short communication
Poster
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin