Odd Inge Steen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

1) Geografididaktikk

2) Utviklingsgeografi med spesiell fokus på frivillige organisasjoners arbeid.

Undervisning

1) Ansvar for geografididatikken som gis til PPU studenter ved UiB

2) Forelesninger med utviklingsgeografiske tema på 100, 200 og 300 nivå

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kompendium
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Fra 2007:

The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities. Herodot Session. EUGEO Conference Report, Amsterdam, 2007.

 

Field studies in higher education - some implications for teacher training courses. International Geographical Union and Herodot Conference Report, ISBN: 978-0-9539850-7-5,  London 2007;

 

Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006. Herodot Conference Report: Future Prospects in Geography; ISBN 978-0-9515847-4-3, Liverpool 2008.

 

International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania. International Geographical Congress in Tunis, 2008. Commission theme TC04.12 Geographical Education.

 

Geografi og Kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold I hovedområdet utviklingsgeografi. I  Geografi og Kunnskapsløftet v/ O. Fjær og E. Eikli (red.) Acta Geographica Serie B, No 15, NTNU 2008.

 

Global food security - Goals, contradictions and crises. Conference Proceedings HumanitarianNet Annual Forum, University of Groningen. Artikkel kommer i HUMANITARIANNet konferanserapport 2009.

 

International Field Studies in Norwegian Teacher Training Courses: Perspectives and Experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. Volume 18, Issue 3, 2009. ISSN 1038-2046. Routledge, London.

 

Pilotering av UiB sin partnerskolemodell, Midtveisrapport. Utarbeidet sammen med Kari Smith (leder), Rune Krumsvik, Anne Sissel Vedvik Tonning, Marit Ulvik, Hege Ekeland. UiB 2009.

 

Prosjekter

En komparativ studie av bruk av feltstudier i lærerutdanning – basert på egen deltakelse og observasjon ved feltstudier i India og Tanzania- 2004-2009.

 

Prosjektmedarbeider- prosjektet Partnerskap for profesjonsutvikling, UiB – 2008-2011.

                       

Prosjektmedarbeider - NFR prosjektet: The spanish salt fish market. Delprosjekt: Marketoriented learning and education. Institutt for geografi, UiB- 2009-2011.

 

Prosjektmedarbeider - Meltzer prosjektet: Farming flexibility and food security under climatic uncertainty: Nepal. Delprosjekt: Education and food security. Local response to global challenges. Institutt for geografi, UiB- 2009-2010.

Kompetanse

Dr. polit i 1994 med en avhandling om norske frivillige organisasjoners arbeid i den tredje verden.