Per Lunde

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Annet produkt
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Faglig foredrag
Poster
Sammendrag/abstract
Fagartikkel
Fagbok
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin