Per Selle

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Errata
Vitenskapelig monografi
Kronikk
Rapport
Dokumentar
Forord
Briefs
Innledning
Populærvitenskapelig foredrag
Short communication
Fagbok
Poster
Mastergradsoppgave
Hovedfagsoppgave
Brev til redaktøren
Programdeltagelse
Lærebok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin