Per Sigmund Sævik Bøe

Stilling

Ph.d.-kandidat , nordisk språkvitenskap

Tilhørighet

Det humanistiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Sosiolingvistikk

Dialektologi

Språkhistorie

Fonetikk og fonologi

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin