Per Sigvald Bakke

Stilling

Dekan, Det medisinske fakultet

Tilhørighet

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Brev til redaktøren
Leder
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Poster
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig artikkel
Fagbok
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin