Per Sigvald Bakke

Stilling

Dekan , Det medisinske fakultet

Tilhørighet

Det medisinske fakultet, fak.adm. Det medisinske fakultet

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Leder
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Poster
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig artikkel
Fagbok
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin