Peter Larsen

Stilling

Emeritus

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leksikonartikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi
Fagbok
Lærebok
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Museumsutstilling
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Annet
Leserinnlegg
Rapport
Kronikk
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin