Preben Sørheim

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Det humanistiske fakultet

Publikasjoner
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Forskerlinjeoppgave
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin