Ragna Breines

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Prosjektkoordinator for NORBIS - Nasjonal Forskerskol i bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi/

Project manager for the NORBIS - Norwegian Research School in bioinformatics, biostatistics and systems biology

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

PhD in Molecular Biology

Ms Biotechnology