Roar Nese

Stilling

Seksjonssjef

Tilhørighet

Arbeid

Systematisk HMS arbeid(internkontroll),samfunnsikkerhet, beredskap og sikkerhetsstyring(security).

Håndtering av vold og trusler.