Robert Kordts

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Kort info

Jeg er opprinnelig psykolog og jobber nå med universitetspedagogikk med fokus på Scholarship of Teaching and Learning, emosjoner, veiledning og kunstig intelligens i undervisning og læring.
Forskning

Generelt sett er jeg interessert i følgende områder, hvorav de to første er knyttet til undervisning og læring i høyere utdanning.

 

Universitetslæreres og studenters følelser

Fra og med studier om studentenes akademiske følelser, er jeg interessert i den emosjonelle siden ved å studere og undervise. Tidligere prosjekter har fokusert på utbredelsen av det emosjonelle spekteret av universitetslæreres følelser, interkulturelle forskjeller angående lærernes følelser, relasjoner mellom lærernes følelser og deres tilnærminger til undervisning, samt læreres emosjonsreguleringsstrategier. På dette feltet pågår det samarbeid med kolleger fra Tyskland og Norge.

 

The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) og relaterte tilnærminger

På den ene siden er SoTL et produktivt felt for meg ved å gjøre SoTL selv (undersøke min egen undervisning, inkludert pedagogiske utviklingsaktiviteter). Studier har blant annet dekket en forelesning og et mindre gruppeseminar. På den annen side er jeg involvert i forskning på SoTL fra et metaperspektiv, hvor vi prøver å både fremme tilnærmingen i tyskspråklig kontekst og undersøke forhold (f.eks. måtene å gjøre SoTL på) og potensielle effekter av å gjøre SoTL. Til dette har jeg samarbeidet med medlærere og forskere fra Tyskland, Sveits og Norge.

 

Opprinnelig disiplin: Psykologi

I min opprinnelige disiplin, psykologi, forsket jeg på de implisitte assosiasjonene som ligger til grunn for alkoholmisbruk (diplomavhandlingen min), på motivasjonskarakteristikker ved emosjonen lettelse (min PhD-avhandling) så vel som på kognitiv prosessering av negert informasjon. Alle disse prosjektene ble gjort ved Universität Würzburg og Maastricht University.

Undervisning

Universitetspedagogikk/Utdanningsutvikling/Hochschuldidaktik

Jeg underviser for tiden ved Program for universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen. Her underviser jeg i følgende kurs:

  • UPED 601: Dokumentering og evaluering av undervisningseffektivitet (norsk/engelsk)   
  • UPED 602: Pedagogisk prosjekt (norsk/engelsk)   
  • UPED 659b: Leveraging Large Language Models and Artifical Intelligence for teaching and learning (engelsk)   
  • UPED 691: Becoming a Supervisor (engelsk)   
  • UPED 695: Project Management for Bachelor and Master Thesis Supervision (engelsk)

Fra og med høsten 2023 underviser jeg i universitetspedagogikk ved The University Centre in Svalbard (UNIS).

I tillegg tilrettelegger jeg universitetspedagogiske kurs ved andre europeiske universiteter.

 

Universitetsundervisning

Tidligere har jeg undervist i psykologi både fra et grunnleggende og et anvendt perspektiv, blant annet:

  • Pedagogisk psykologi (Universität Paderborn, Universität St.Gallen)   
  • Emosjon (Universität Paderborn)   
  • Interaksjon i ledersituasjoner (Universität St.Gallen)   
  • Pedagogisk prosjekt i lærerpraksis (Universität Paderborn)

 

Studentveiledning

Jeg har veiledet ca. 30 bachelor- og masteroppgaver og var involvert i åtte PhD veiledningsprosesser og komiteer.

Publikasjoner
Kronikk
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Intervju
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig kapittel
Leder
Innledning
Rapport
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin